lunes, 20 de octubre de 2008

ASAMBLEA DE ESQUERRA SOCIALISTA DEL PV

ACORDS DE L'ASSEMBLEA DEL CORRENT D'OPINIÓ ESQUERRA SOCIALISTA DEL PSPV-PSOE


En la reunió celebrada el dia 18 d'octubre de 2008, en la seu del PSPV - PSOE a València, l'Assemblea del corrent d'opinió Esquerra Socialista (ES) del País Valencià, ha acordat:

Primer.- Valorar positivament el desenvolupament de l'XI Congrés del PSPV-PSOE, amb la participació activa de la militància i els delegats. Aixó ha permès conformar un programa polític que ha quedat reflectit en la ponència aprovada pel Congrés. Ponència que estimula la democràcia interna i configura una alternativa que compartim amplament. Aquest document ha de fer-se públic a la pàgina web del partit i als altres mitjans propis.

Segon.- Expressar el seu suport al Secretari General electe, company Jorge Alarte, i als òrgans de direcció que han resultat elegits com exercici democràtic del Congrés, i que ara ja són de tot el partit. Així mateix considerar positiu el canvi generacional iniciat.

El Secretari General Jorge Alarte te la confiança política del corrent ES per a portar a la practica totes les iniciatives, basades en les resolucions aprovades pel Congrés, per tal de construir i presentar a la societat valenciana una alternativa d'esquerres creïble front a la dreta que ens malgoverna i ser capaços de desplaçar de les institucions al PP en les eleccions autonòmiques i municipals del 2011.

Tercer.- Preconitzar, davant els congressos provincial i assemblees locals que es van a realitzar, l'idea d'integració de la pluralitat interna del partit, per tal d'enfortir l'organització i facilitar que els processos d'elecció dels òrgans de direcció es facen amb la màxima transparència i participació dels militants. Iniciem un procés constituent d'uns nous òrgans per a una nova estructura organitzativa del PSPV I els hem de fer entre tots forts i integradors.

Quart.- Assenyalar que el corrent d'opinió Esquerra Socialista va a participar en esta nova i final etapa congressual des de la seua autonomia política per tal d'afavorir la democràcia interna i contribuir a l'estabilitat del partit.

Cinquè.- Convocar una Assemblea d'ES del País Valencià per al mes de gener de 2009, una vegada tancat el procés congressual, per a tractar en profunditat qüestions d'articulació interna davant la nova estructura del partit, la renovació en la coordinació i analitzar la crisi del model econòmic dominant.

Sisè.- Recolzar l'iniciativa del jutge Garzon tendent a contribuir a la justícia i dignitat de totes les víctimes de l'il•legítim poder dels que s'alçaren per les armes contra el Govern democràtic de la II República.

No hay comentarios: